söndag 2 augusti 2009

Venezuela och Internet

Utvecklingen i Venezuela visar varför det är livsviktigt med ett fritt och oberoende Internet.

Internet är en stor massiv frivillig överenskommelse mellan personer, datorägare och nätägare, att koppla samman sina datorer och sina kablar. Ingen annan än dessa personer har med internet att göra. Styrkan ligger i själva överenskommelsen, i frivilligheten, och i friheten.

Jag har en överenskommelse med en nätägare som jag själv valt, och nätägarna sinsemellan har överenskommelser med varandra att slussa trafiken fram och åter. Ingen regering, hur folkvald den än är, ska blanda sig i dessa överenskommelser, som trotsar alla nationsgränser. Informationen får plötsligt flöda fritt.

En viktig utgångspunkt i vänsterns maktanalys är den att ägarskapet styr innehållet. Stora privata mediaaktörer blir i ljuset av det alltid ett problem, särskilt som framgångsrika mediaentreprenörer titt som tätt blir rika och därför antas ha intresse av att begränsa socialism. Klasskonfliktanalys alltså.

Tanken tydliggörs i Sven Wernströms "Mannen på tåget" från 1971. Så snart typograferna på SvD vägrade trycka de reaktionära nyheterna och istället tryckte socialistiska tal, så blev det revolution. Det enda som står mellan folket och revolutionen är alltså en grupp rika mediamoguler. Får massorna bara reda på sanningen så kommer de minsann att gå ut på gatorna.

Det är i ljuset av den analysen som Chavez opposition gentemot media, och vilja att kunna bestämma över sanningen, ska ses. Genom att på olika sätt missgynna privatägd regeringsfientlig media och istället gynna statskontrollerad regeringstrogen media så menar han och hans fränder - på allvar vad det verkar - att de i själva verket balanserar rapporteringen.

Problemet med analysen stavas internet. Varken SvD eller Globovision har monopol på sanningen. Vänsteråsikter och vänstervinklar på situationerna i Sverige, Venezuela, Nordkorea och Kuba är inte svåråtkomliga.

De är precis som SvD ett enda klick bort. Möjligheten att få olika bilder finns, och har i världshistorien aldrig varit så god som nu! Det enda som krävs är att folk skriver initierat och kontrollerbart. Efterfrågan är konstant hög när det gäller sanning.

Så det är rätt uppenbart att den som för balansens skull ser sig tvungen att aktivt motverka motståndarsidans vägar att nå ut, inte själv har så mycket att komma med. För den som har något att komma med är motståndare inget hot.

Så vad ska despoter göra med mikrobloggare och folkliga protester i framtiden?

1 kommentar: