söndag 2 augusti 2009

Hur koldioxiden i VERKLIGHETEN har fluktuerat

Det har sedan 1810-talet gjorts mätningar av koldioxidhalten i atmosfären. Dessa mätningar visar på att halten varierar. Inte stiger.

Under flera tillfällen har det varit högre halter än idag, under andra tillfällen lägre. Halten har fluktuerat kraftigt, och - vilket är det intressanta - inte korrelerat med temperaturskillnader.

Läs här. Sidan 6 och framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar