fredag 21 augusti 2009

Och i en annan del av världen

...rämnar faktiskt dollarn, sakta men säkert.

Redan nu är det alltså så att investeringar som görs i dollar inte ger något tillbaks. Vilket ju helt enkelt är en signal om att sådana investeringar är dumma och olönsamma. Dollarn är övervärderad i jämförelse med vad den underliggande värdeskapande strukturen faktiskt förmår generera.

Den amerikanska ekonomin lever på sitt goda rykte. Men ett gott rykte kan inte stå emot hur mycket skit som helst. Om inte den underliggande strukturen förbättrar sig så kommer förtroendet att vid en viss tidpunkt vara förbrukat för en majoritet investerare.

Vad som behövs är att USA låter kreditåtstramningen verka fullt ut. Kreditåtstramningen beskrivs ibland som själva problemet, men är i själva verket lösningen på det underliggande problemet.

Vad som händer under en kreditåtstramning är att under en begränsad tid kommer pengarna att vara mer värda än de projekt man skulle kunna investera i. Vilket leder till ett sparande. Men marginalnyttan för pengar faller snabbt när du bara sparar dem, vilket gör att de, så snart den nya jämviktsparkvoten är uppnådd blir tillgängliga på marknaden igen.

Samtidigt, i brist på lättvindigt kapital, monteras produktionskapaciteten för dagens oefterfrågade produktion snabbt ner, vilket är bra eftersom den inte levererar det som folk vill ha. De enskilda innovatörerna och entreprenörerna frågar sig vilka behov hos folk de ska tillfredställa istället. När projekt med en sansad riskprofil dyker upp, så kan kapitalet styras till dessa projekt, och vi ser en återhämtning.

Den medicinen är USA i dagsläget inte beredd att ta. Istället försöker de att fortsätta pumpa alldeles för billiga pengar i systemet, vilket bara tjänar till att upprätthålla dagens oefterfrågade produktion, vilket leder till fler och större bubblor.

Tron att det är samhällets aggregerade efterfrågan, oavsett på vad, som är ekonomins motor, och tron att man kan hålla den vid liv med konstgjord andning, kommer att bli förödande för amerikansk ekonomi. Om vi inte följer amerikanarna i spåren så kan det bli bra åtminstone för oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar