måndag 3 augusti 2009

Herr Populist Björklund

När en kommun, som har full beskattningsrätt och medborgarnas mandat att prioritera och handskas med de gemensamma resurserna, inte klarar av sitt jobb, då finns det en och annan som tycker att det är helt OK att kommunen skickar notan till någon annan medborgare någonstans.

Tyvärr verkar det som om FP-ordförande Jan Björklund har börjat tillhöra denna grupp när han vill ha "Mer pengar till kommunerna".

Det är kanske som Johan Ingerö säger: Jan Björklund är bra på mycket, men inte på ekonomi.

För jag har inga problem med att ge kommunerna mer pengar. Det tror jag ingen har. Det är bara det att det inte finns några "mer" pengar undangömda någonstans. De offentliga finanserna, när man tar våra egna pengar och fördelar dem, är ett nollsummespel. Bidragen från stat till kommun är ingen nettovinst för samhället, staten har nämligen först drivit in pengarna från medborgarna.

Så ska bidragen från stat till kommun öka, så måste antingen staten driva in mer, eller så måste staten spara in på någonting annat.

Jag har inget emot att kommunerna får mer pengar. Men de får faktiskt driva in dem av sina egna kommuninvånare, så att det blir synligt varifrån pengarna kommer och vart de är på väg. Pengarna från staten kommer också från kommuninvånarna, fast lite mer dolt. Kanske därför som det känns enklare att hänvisa till staten än till kommunen.

Men det är medborgarfinansierat hur man än gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar