torsdag 20 augusti 2009

Lag förbjuder det offentliga att konkurrera ut andra

Det här har jag litegrann längtat efter. Om det offentliga, t ex stat eller kommun, säljer varor och tjänster på ett sätt som skapar osund konkurrens, så kan en domstol gå in och förbjuda det förfarandet.

Det offentliga förfogar över skattemedel, medel som drivs in med tvång. Men alla andra som säljer förfogar enbart över medel som folk givit dem av fri vilja, i utbyte mot varor och tjänster. Det betyder att det offentliga har möjlighet att snedvrida konkurrensen på ett sätt som ingen privat näringsidkare kan.

Med det nya lagförslaget kan enskilda överklaga de metoder som det offentliga använder, och få saken prövad: använder det offentliga sin monopolposition för att snedvrida konkurrensen? Vi får se hur långt det bär, men det är ganska ovanligt med lagar som ens ger den enskilde möjlighet att få rätt emot en myndighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar