onsdag 5 augusti 2009

Inte bara oljeindustrins lakejer

En hoper tyska forskare skriver till sin förbundskansler att ompröva sin uppfattning att människoutsläpp av koldioxid orsakar en global uppvärmning.

Det intressanta är att dessa forskare inte är oljeindustrins lakejer som önskar grönt ljus för fortsatt oljeberoende. Det är klimatforskare, som i många fall själva varit inblandade i IPCC:s arbete.

Skälet till att de skriver är naturvetenskapliga: evidens har skjutit de tidigare antagandena i sank. Isen smälter inteonormalt mycket, havet stiger inte, vare sig temperatur eller koldioxidhalt är historiskt onormalt höga, koldioxidhalten har inte den effekten på klimatet som modellerna antagit, och människans förbränning har inte heller så stor påverkan på koldioxidhalten som antagits.

För tjugo år sedan fanns det en misstanke om att AGW-hypotesen kunde vara sann. Forskning visade att så lyckligtvis inte var fallet. Alarmisterna hade tack och lov fel.

Problemet är att det under tiden har svällt till att bli en politisk sanning. Och politiska sanningar låter sig inte så lätt rubbas av naturvetenskap.

Nu står världens politiker alltså i startgroparna för att sjösätta miljöpolitiska åtgärder för att lösa ett icke-problem. Samtidigt som världen kryllar av andra problem som måste lösas. Och vars lösningar motverkas av koldioxidhysterin.

Därför är det av största vikt att världens ledare tänker om, kvickt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar