torsdag 27 augusti 2009

SD stödjer flexicurity

Fasen också. En av de största orsakerna till att invandring ibland innebär problem består i arbetslöshet. Och arbetslöshet orsakas av strukturella problem: allt som gör det dyrt och krångligt att anställa skapar höga trösklar. Trösklar som stänger ute ungdomar och inflyttade.

Tröskeleffekterna (t ex anställningsskydd och minimilöner), framställs som om arbetsköparen betalar. Att arbetssäljaren inte drabbas. Men eftersom arbetsköparen inte kan betala med andra pengar än arbetssäljarens löneutrymme, så blir det arbetssäljaren som i slutändan får betala. I värsta fall genom att ställas utanför arbetsmarknaden.

Lösningen är naturligtvis att låta arbetssäljare och arbetsköpare själva göra upp om villkoren. Vilket den danska modellen med flexicurity gör ("flex" som i "flexibility"). Flexibilitet betyder formbarhet: relationen mellan arbetsköpare och säljare får frihet att formas efter hur verkligheten faktiskt ser ut.

För att kompensera för det mått av osäkerhet som med det danska systemet måste delas av alla arbetssäljare (inte bäras enbart av de i utanförskap), så förbättrar man omställningsförsäkringarna ("icurity" som i "security"). Resultatet blir det bästa av två världar: frihet att anställa och att säga upp, trygghet att få bra stöd när man måste byta jobb.

Vilket ger effekt i form av låg dansk arbetslöshet.

Svenska socialliberaler vill ha flexicurity, danska socialdemokrater och borgare vill ha flexicurity (det var de danska sossarna som införde det). Men svenska socialdemokrater och moderater vill inte ha det. Trots ett gott resultat.

Nu läser jag i senaste SD-Kuriren att SD ställer sig bakom flexicurity. Suck. Betyder det att det kommer att bli omöjligt att argumentera för flexicurity i Sverige nu? Kommer svenska socialdemokrater vifta med liberaler-är-fascister-flaggan? Trots att det var en socialdemokratisk idé från början?

I det interna (S)-dokumentet "Socialdemokraternas strategidokument mot Sverigedemokraterna", beskrivs SD:s stöd för dansk socialdemokratisk arbetsrätt som "arbetarfientligt" och det kanske kan ge en hint om den svenska socialdemokratins hemmablindhet.

Det otäcka är ju när den danska modellen framställs som ett paket: att det är den vanvettiga danska restriktiva invandringspolitiken i kombination med flexicurity som inneburit framstegen på den danska arbetsmarknaden. När de positiva effekterna i själva verket enkelt kan förklaras med flexicurity enbart.

Kommer man i Sverige att kunna argumentera för flexicurity och för ökad invandring? Jag tänker göra ett försök. Snurredemokraterna ska inte få äga frågan.

(Mer info: Flexicurity, vad säger företagen?, vad säger de danska socialdemokraterna?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar