måndag 24 augusti 2009

Strukturellt våld i Rosengård

Klasskrigarna fick åka hem. Tyvärr hann de utöva lite våld gentemot strukturerna, men lyckligtvis endast byggnadsstrukturer. Inte vävnadsstrukturer.

Men jag tänker på vad som sades under klasskrigarnas presskonferens:


I en stadsdel där människor är utsatta för klassförtryck och etnisk diskriminering finns redan det strukturella våldet. Det är mycket värre än om någon tar sönder någonting.


Bland det värsta våld man kan utöva mot en människa är att beröva henne möjligheten till egen försörjning.

Genom egen försörjning blir man oberoende av andra människors nycker. Inte minst blir man relativt oberoende av samhällsapparatens nycker. Med egen försörjning bestämmer man själv över arbete och semester. Med egen försörjning kan man avgöra om man vill slippa gå hit eller dit, om man vill utforska helt egna vägar.

Motsatsen heter bidragsberoende. Då är du helt utlämnad åt de som ger dig mat.

Under normala villkor är det inga problem att få en anställning. Det enda som krävs är att man levererar ett värde i form av arbete som för arbetsköparen är större än det värde man får i lön. Å andra sidan är lönen mer värd för den som arbetar, än vad arbetet och arbetstiden är. Ett byte som bägge tjänar på, alltså.

Men inför nu strukturer som snedvrider villkoren. Vad händer till exempel om du med våld beskattar transaktionen mellan köpare och säljare?

Om man beskattar den så att tio procent av lönen går bort i skatt, så innebär det att arbetet för arbetsköparen måste vara minst tio procent mer värt, än vad lönen är för arbetssäljaren. Om man beskattar den med 50%, så måste arbetet vara mer än dubbelt så mycket mer värt för köparen än för säljaren.

Det betyder att alla som jobbar duktigt, men kanske bara kan leverera ett arbete som är 40% mer värt för arbetsköparen än för säljaren, kommer att stå utan jobb! Om du behöver hundra spänn i timmen för att försörja dig och din familj, så måste du kunna leverera ett värde på över tvåhundra spänn i timmen för att det inte ska vara en förlust att anställa dig.

Kan du "bara" leverera ett arbete som är värt 190 kronor i timmen, så står du utan jobb. Kan du "bara" leverera ett arbete som är värt 199 kronor i timmen, så står du utan jobb.

Det är så som tröskeleffekter fungerar. Allt som gör det konstlat dyrt att anställa, leder till att anställningar inte görs. Leder alltså till arbetslöshet. Och arbetslöshet skapar utsatthet för strukturerna, eftersom de leder in folk i en skum beroendeställning till diverse institutioner.

Det är därför skattesänkningar är så viktiga, och framför allt viktiga för människor på marginalen. Rika människor, etablerade människor, klarar av att stå oberoende trots att långt över hälften av det värde de levererar går till skatter. Men att beskatta låga inkomster med över hälften av sitt värde, det är obarmhärtigt.

Det, alla reclaimare, är strukturellt våld. Reclaima frukten av ditt eget arbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar