måndag 21 september 2009

Evig tillväxt är möjlig

Till alla er som fortfarande tror att det finns en motsättning mellan evig tillväxt och begränsade resurser: läs det här inlägget.

Det finns ingen motsättning mellan evig tillväxt och begränsade resurser, eftersom tillväxten består i värdeökning, inte i att antalet meningslösa leksaker på McDonalds blir fler och fler medan regnskogen krymper. När vi använder begränsade resurser på smartare och smartare sätt, så ökar vi värdet av resurserna för varandra, och blir därigenom rikare.

Värdet mäts genom att alla människor bestämmer sig för hur mycket av sitt eget arbete varje sak är värd. Om fem minuters arbete i mina ögon är värt lika mycket som en liter mjölk, och om mjölkhandlaren håller med, ja då köper jag en mjölkliter för fem minuter av min inkomst.

Alla alternativa sätt för mig att skaffa mjölk på är dyrare, och alla alternativa sätt för mjölkhandlaren att skaffa pengar på är dyrare. Vi byter, och tjänar bägge på affären.

Om man inte kan se detta: hur smarta tekniska påhitt och byteshandel skapar tillväxt som inte tidigare fanns där; ja då är man dömd att tro att tillväxt och rikedom bara uppstå om man exploaterar miljön eller människorna eller bägge, mer och mer och mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar