lördag 12 september 2009

Beskyddarverksamhet

När människor frivilligt vill byta sina egna saker med varandra tycker inte jag att andra människor ska blanda sig i, om inte sakerna är livsfarliga förstås. Till kategorin "saker som inte är livsfarliga" hör lastbilsdäck. Inte ens kinesiska lastbilsdäck är speciellt livsfarliga.

Så när en amerikan vill ge bort dollar och få lastbilsdäck i utbyte, och en kines vill ge bort lastbilsdäck och få dollar i utbyte, exakt vad har Obama eller någon annan med det att göra?

Det är en moralisk fråga: med vilken rätt går hela våldsapparaten emellan och kräver 35 dollar av varje hundradollarsedel som amerikanen vill byta med? Så att kinesen får 65 dollar och bara kan leverera däck för 65 dollar, trots att amerikanen betalar en hel hundring?

Och det är en praktisk fråga: hur blir folks liv bättre med den typen av konstgjorda prispåslag på däck och allt?

(Tipstack Ingerö)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar