onsdag 2 september 2009

Maud. Love her.

Maud Olofsson nobbar kvotering.

Tack. Det finns ingenting som hindrar vare sig kvinna eller man att starta företag, göra kunder glada, tjäna pengar, ombilda till aktiebolag, och utse styrelse.

Kvotering är en kränkning av ägarnas rätt, även alla kvinnliga aktieägares rätt att utse en styrelse. Och aktieägare är de flesta av oss, om inte annat så i egenskap av anslutna till facket. LO äger till exempel en hel del företag. Och meningen med detta fackliga ägarskap är ju att arbetarna genom sina valda ombud ska kunna utöva makt över näringslivet.

Så om detta är en viktig fråga för folket så finns det alla möjligheter att ändra på situationen, utan att kränka äganderätten. Ägarna utser styrelsen.

Äganderätten är nämligen en följd av rätten till den egna kroppen. Du har rätt att äga det du skapar med dina egna händer och ditt eget huvud. Om du berövas makten över ditt eget arbetes frukt, så har du gjorts till slav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar