lördag 26 september 2009

Ett bloggsvar om förmögenhetsskattens skadlighet

På sin blogg undrar Ola Möller (S) varför det är så "skadligt" för de förmögna att betala förmögenhetsskatt. Får de fysiska eller psykiska men av det? undrar han.

Jag försöker svara i en kommentar att det ju inte är de förmögna som skadas av skatten, utan samhället. I synnerhet de mest utsatta grupperna, de som har det största behovet av en välfylld gemensam kassa. Så här skriver jag:

Det handlar för det första inte om pengar man tjänar varje år. Att tjäna två miljoner miljon på ett år och sedan betala 1,5% på 500 000 (den del som överstiger 1,5 miljoner) är sannerligen inte så farligt.

Utan det handlar om värden du redan har (och redan skattat för). Om du har två miljoner på banken så måste du varje år betala 7500 kr. Inte så farligt kan man tycka, men i och med att pengarna redan är ihoparbetade och skattade för, så upplevs det inte som speciellt rättvist.

Men eftersom du sällan har pengarna i kontanter, utan oftast bundet i ditt eget bostadshus, så börjar det bli brutalt för vanligt folk. För en folkpensionär vars hus blivit upptaxerat eftersom grannfastigheterna varit populära, kan 7500 om året vara brutalt. Särskilt på ett hus som redan är betalt, med hederligt och beskattat arbete.

Du äger tegelstenar, men det duger inte att ta 1,5% av husets fasad och betala med. Skattemyndigheten kräver enkronor av dig.

Ännu värre blir det för företagsägare (och det är nu förmögenhetsskatten blir samhällsfarlig). För du det du äger är andelar i fungerande produktionsmedel. Värdet av detta uppskattas till den mängd enkronor du skulle fått om du sålt av alltihop, och det är på den "förmögenheten" skatten ska betalas.

Så om företaget beräknas vara taxeringsvärt 10 miljoner måste du betala nästan 130 tusen kronor UTÖVER kapitalskatten på utdelningen bara för att få ha bolaget kvar, oavsett om du har kontanterna redo eller inte.

Sådant sänker viljan att starta och driva företag, och sådant sänker viljan att ha riskvilligt kapital i landet.

Och det är samhällsfarligt, eftersom varje företag som visar vinst är en stor tillgång för hela samhället. För det första genom att erbjuda produkter som folk blir rika av att köpa, för det andra genom att företaget är konsumenter av andras produktion, för det tredje genom att anställa folk som därmed försörjer sig själva + betalar skatt + konsumerar, för det fjärde genom att generera ägarvinster där staten får nästan en hel tredjedel till gemensamma nyttigheter, för det femte genom att göra ägarna rika så att dessa blir villiga att satsa kapital i ännu fler vinstdrivande projekt. Osv, osv.

Så sammantaget är förmögenhetsskatten skadlig, inte för de förmögna, utan för alla människor som är beroende av att företag i landet genererar värden. T ex alla utsatta grupper. Det är de som främst drabbas av förmögenhetsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar