lördag 5 september 2009

Sjukförsäkring och arbetslöshet

Oavsett vad man tycker om Alliansen i övrigt, men man gick till val på att folk skulle få möjlighet att välja arbetslivet om de ville, och få ner de horribla sjuktalen.

Under Socialdemokraternas sista år vid makten använde (S) sjukförsäkringen för att dölja att man tokmisslyckats med att få ner arbetslösheten, trots brinnande högkonjunktur. Sjukskrivningstalen ökade drastiskt jämfört med tidigare, och jämfört med andra europeiska länder. Samtidigt som vi svenskar var bland världens friskaste folk.

För att dölja de höga sjuktalen överförde man under Socialdemokratisk regim rekordmånga människor till förtidspension istället, 140 personer om dagen. Trots brinnande högkonjunktur.

Med de nya reglerna från Alliansen gäller följande: om du inte återfår arbetsförmågan så får du fortsätta att vara förtidspensionär. Är du sjuk ska rehabiliteringsåtgärder sättas in. Man har avsatt 3,4 miljarder till just detta.

Och för att samhället inte ska lockas att använda sjukskrivning som ett slags parkeringsplats för människor man misslyckats med att hjälpa, så har Alliansen - precis som LO velat ha och precis som finns i alla jämförbara länder - infört en bortre gräns för just sjukskrivningen. Däremot ingen bortre gräns för hjälpinsatser.

Resultatet är att under september 2003, under (S), var 300 000 människor sjukskrivna. I september 2009, under Alliansen, var 100 000 människor sjukskrivna. Fast nu med större chans att få hjälp att komma tillbaks, och inte skyfflas under mattan.

Samtidigt är arbetslösheten i Alliansens Sverige, mitt under lågkonjunktur och finanskris, fortfarande lägre än den var under (S).

Så gnäll gärna på Alliansen. Men kom inte och säg att man misslyckats med jobben eller sjukskrivningstalen. För vad ska man då kalla (S)-styret?

Bakom varje arbetslös och sjukskrivning finns en människa som inte mår bra.

Kolla här, och här. (Uppdatering: Och här förstås!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar