tisdag 29 september 2009

Marknadsliberala samhällen...

Har tänkt på en sak i samband med att liberalerna FPD i Tyskland gjorde ett bra val; och att det tyska samhället nu sägs bli mer "marknadsliberalt":

Samhällen kan inte vara marknadsliberala. Inte på det sättet att marknadsliberalism är ett system man inför på samhällelig nivå. Det finns inga tvång i ett marknadsliberalt samhälle att den enskilde ska undvika kooperativ eller statligt ägda företag.

Det är människorna i samhället som är mer eller mindre "marknadsliberala".

Människor som inte vill ha vinstdrivna välfärdsleverantörer kan välja att inte anlita dem.

Människor som vill att välfärdsleverantörer ska återinvestera vinsten i verksamheten kan starta sådana verksamheter.

Människor som vill att arbetare ska äga företaget de jobbar på kan starta företag och dela ut andelarna till de anställda.

I ett fritt samhälle. Ett fritt samhälle blir alltså bara "marknadsliberalt" om det är det som folk faktiskt vill ha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar