onsdag 30 september 2009

Marknadsekonomi 1A

Det här är ganska kul. Tidsam heter en (oerhört bufflig och på många sätt tveksam) distributionskedja för tidskrifter. Kedjan ägs av de största förlagen i Sverige, vill vara de enda som levererar till affärerna, och gör allt för att hindra tidningar från de mindre förlagen från att synas.

De mindre tidskrifterna lackar ur, och skapar en egen distributionskedja. Marknadsekonomi at work: finns det inga alternativ är du fri att skapa dem!

Men läs så Johan Sjölanders postning. I hans värld är den alternativa distributionskedjan i sig själv inte ett exempel på en marknadsekonomi som fungerar, utan ett bevis på marknadsmisslyckande!

Vad väntar han sig? Att en fungerande marknad innebär att det automatiskt uppstår ett distributionsnät som är öppet för alla tidningar? Men vilken sorts tvångsåtgärder skulle man behöva vidta för att åstadkomma en sådan kedja? Vems frihet skulle man behöva kränka?

Det finns alla möjligheter. Men man måste ta i dem själv för att de ska bli av. Alternativet är ju att man tvingar någon annan att ta tag i det, och ett sådant tvång är väl inte juste?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar