onsdag 23 september 2009

Negativa riksbanksräntor och likviditetsfällor

Läs här om varför inte låga räntor, inte ens negativa räntor, löser någon likviditetskris.

Likviditet är ju liksom beroende av att det först skett ett reellt sparande. Ett reellt sparande i den reella produktion som måste till.

Det Keyneanska grundmisstaget är att fokusera på pengaflödena: hur betalningsmedlen flödar eller inte flödar.

Men den reella tillväxten består inte av en ökad mängd pengar. Den reella tillväxten består av reell produktion. Faktiskt värdeökning. Att pengarna används på sådant som gör både producent och konsument rikare.

Det är det man får för pengarna som Keynes borde tittat på. Då hade vi sluppit mycket lidande under 1900-talet.

Om inte en sådan reell tillväxt finns i botten, så kommer tillväxt i form av artificiellt höga penningmängder (dvs konstgjort billiga pengar) bara leda till inflation. Eller: ökad tillgång på pengar utan motsvarande reell ökning är inflation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar