tisdag 8 september 2009

Vad är det som inte fungerar, Östros?

"Regeringens politik fungerar inte" säger Tomas Östros i SvD. Och så förklarar han vad han menar:


I det läget – med en mycket stark konjunktur i ryggen – valde regeringen att inleda sina stora skattesänkningar och sin nedrustning av arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt börjar den strukturella arbetslösheten att öka kraftigt.


Alltså, hur kan en förändring av arbetslöshetsförsäkringen få folk att tappa jobbet? Eller en skattesänkning? Mannen har bara tagit två saker han ogillar och fört samman det med något som äger rum ungefär samtidigt, och så vill han att vi ska tro på att det sistnämnda är en följd av det förstnämnda.

Samtidigt upplever vi en av de värsta nedgångarna i efterfrågan på femton år. Är det inte mer naturligt att härleda arbetslösheten till den vikande efterfrågan istället? Här är något skumt begravet. Bäst att kolla.

Hans första argument för att det verkligen är regeringens politik som orsakat arbetslösheten är att efterfrågesänkningen inte fått samma effekt i andra länder. Nå, det kan ju förstås bero på att Sverige, som är ett litet land med få invånare, är mycket mer beroende av export än andra.

Men uppenbarligen har han inte slagit samman siffrorna för den öppna arbetslösheten och den dolda. För vad som har hänt i Sverige är ju att den dolda arbetslösheten har minskat!

Vid regeringsskiftet hade vi rekordmånga förtidspensionärer. Arbetsföra människor avfördes elegant från arbetslöshetsstatistiken och sattes att uppbära andra bidrag än just A-kassa. Vi hade blev världens friskaste folk med världens högsta sjukskrivningstal.

Men genom den "misslyckade" regeringspolitiken är det rekordmånga människor som tagits ur bidragsberoendet, till att bli självförsörjande.

Och för att göra jämförelsen med andra europeiska länder fullt ut: i många av dessa ökar tvärtom den dolda arbetslösheten. Inte minst i Finland, det land som Östros framför allt jämförde med.

Hans andra argument är ett svammel om Konjunkturinstitutets sk jämviktsarbetslöshet. "Jämviktsarbetslösheten återger vilken arbetslöshetsnivå som är förenlig med en stabil ekonomisk utveckling", säger han.

Men Konjunkturinstitutets jämviktsarbetslöshet är framgissad. Den försöker sätta lönenivåerna i hela landet i relation till hur konjunkturen går. Men så länge som lönerna inte stiger till högre nivåer än vad som faktiskt produceras i företaget och säljs, så finns ingen optimal arbetslöshetsnivå, annat än 0% förstås. Ingen ska behöva gå arbetslös.

Vad som händer i en kraftig efterfrågenedgång är ju att den sammanlagda produktiviteten (produktion och försäljning) sjunker. Så Tomas Östros hänvisning till jämviktsarbetslösheten är ju bara ett sätt att säga: ökningen i arbetslöshet beror på bristande efterfrågan. Inte på regeringens politik.

Mycket har regeringen misslyckats med. Men knappast jobben. De gick till val på jobben, och jobben har fungerat. Vi har fortfarande, under lågkonjunktur, lägre arbetslöshetssiffror än under Socialdemokraternas regeringsinnehav.

4 kommentarer:

 1. .."hur kan en förändring av arbetslöshetsförsäkringen få folk att tappa jobbet? Eller en skattesänkning?"

  Njae. Alltså. Nu vet jag inte om du gör detta av polemiska skäl eller för att du missförstått. Jag hoppas på det senare då det annars är ett ganska fult retoriskt knep som jag inte relaterar till dig annars. Östros menar rimligen att "försämringar" av arbetslöshetsförsäkringen är olycklig i tider av hög arbetslöshet, eftersom han anser att det ytterliggare bidrar till oroligheter och otrygghet.

  Att sänka skatterna i en lågkonjunktur menar Östros är dåligt, inte för att den åtgärden direkt orsakar arbetslöshet, utan för att den åtgärden minskar möjligheten för staten att komma med åtgärdsprogram.

  Alltså. Östros är socialdemokrat och tycker därför att självbestämmande, flexibilitet och möjligheter för individen att själv få möjlighet och ansvar för sitt liv, är dåligt. Varför allt som minskar statens inflytande per definition är dåligt.

  Enkom för att oppositionen använder fulknep i sin retorik och pratar om t.ex. "straffskatt på pensionärer" så är det dumt att använda de knepen som motattack. Framförallt då det finns så mycket riktiga feltänk att slå ner på.

  Och när jag ändå håller på: "Men så länge som lönerna inte stiger till högre nivåer än vad som faktiskt produceras i företaget och säljs, så finns ingen optimal arbetslöshetsnivå, annat än 0% förstås. Ingen ska behöva gå arbetslös."

  Det är felaktigt. Viss friktionsarbetslöshet kommer alltid finnas och bör också så göra för att matchningsprocessen mellan arbetsgivare - arbetstagare ska fungera. Visst, rent teoretiskt kan man leka med den nationalekonomiska tanken kring perfekt information hos alla, vilket skulle kunna medföra att folk går direkt från ett jobb till nästa utan att "mellanlanda" i arbetslösheten. Men i den riktiga världen behövs en "naturlig" arbetslöshet, om man nu vill kalla den så, för rörlighetens skull på arbetsmarknaden (oavsett om inflationen är 0%).

  //Daniel

  SvaraRadera
 2. Du kanske har rätt, han kanske inte alls avsåg att explicit skylla arbetslösheten på a-kassan eller sänkta skatter.

  Men vad menar han i så fall är orsaken till arbetslösheten? Han utmålade a-kassan och sänkta skatter som exempel på regeringenspolitik som inte fungerar, och han anförde arbetslöshet som bevis på att regeringens politik inte fungerar.

  I så fall blir hans artikel mest luddig. Men det kanske var avsikten? Att luddigt försöka associera otrevliga företeelser med en viss politik?

  Oklart är det i alla fall.

  Sedan har du naturligtvis rätt om friktionsarbetslösheten. Den är inte med i siffran 0%. Inte heller de som har möjlighet att ta en paus i försörjningen och väljer att stå utanför.

  Med arbetslöshet menar jag ofrivilligt arbetslös utan ett nytt jobb i sikte.

  SvaraRadera
 3. Om det är som du säger att han kritiserar skattesänkningarna för att de minskar möjligheterna till åtgärdsprogram, så kunde det ju vara klädsamt om han specificerade vilka åtgärdsprogram han i så fall avser, vad de kostar och vilket resultat han förväntar att de ska ge.

  SvaraRadera
 4. "Om det är som du säger att han kritiserar skattesänkningarna för att de minskar möjligheterna till åtgärdsprogram, så kunde det ju vara klädsamt om han specificerade vilka åtgärdsprogram han i så fall avser, vad de kostar och vilket resultat han förväntar att de ska ge."

  Ja det håller jag med om till 100%, och skulle frågan ställas till Östros är jag övertygad om att han skulle bli svaret skyldig. Det finns helt enkelt inget trovärdigt alternativ från de rödgröna axelmakterna varför de är tvingade till luddiga utltalanden av Östros karaktär.

  SvaraRadera