söndag 6 september 2009

Om tvång och demokrati

I frågan om vinster i välfärdsföretag har jag argumenterat på Bengt Silfverstrands blogg att brukarna själva ska få ha synpunkter på välfärdsföretagen helt enkelt genom att välja dem eller välja bort dem.

På så sätt kan den som tycker att vinstdrivna välfärdsföretag är ett problem enkelt välja att inte stödja dem, medan den som enbart ser till företagets förmåga att leverera bra välfärd till ett bra pris enkelt kan välja det.

Jag kräver vare sig mer eller mindre pengar till dem som väljer ett vinstdrivet alternativ. Om det är som BS hävdar att vinsten tas från verksamheten, då kommer verksamheten på det vinstdrivna alternativet att bli sämre, och då kommer jag inte att välja det. Om det tvärtom är som jag hävdar, att vinstintresset kommer att öka intresset för att leverera en bra tjänst så att alternativet blir bättre, då kommer jag att välja det.

Att stelbent förbjuda vinstdrivna leverantörer, det menar jag är en tvångsåtgärd som drabbar alla oss som inte har något emot vinstdrivna leverantörer. Men BS vill inte kalla det tvång. Han skriver: Regelverket bestäms självfallet av i demokratiska val utsedda politiker, eftersom de är de som fått ansvaret att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Men problemet med tvånget kvarstår. Demokratiskt vald politiker betyder vald genom majoritetsbeslut. Men ett beslut blir inte demokratiskt bara för att det fattats genom majoritet. Majoritetsbeslut har vi för att skydda majoriteten från minoritetens förtryck. Men om majoriteten beslutar att förbjuda folk att välja vinstdrivna välfärdsföretag, så har vi majoritetens förtryck av minoriteten.

Det enda sättet att lösa problemet utan att börja bestämma över andra människors val av välfärdsleverantörer, är att låta var och en välja efter eget huvud. Det är så enkelt, det kostar inte mer, och det gör både mig och BS nöjda. Jag kan välja bland alla leverantörer efter bästa pris och kvalitet, BS kan välja enbart bland de som inte tar ut vinst.

Men någonting i BS argumentation säger mig att han i själva verket inte skulle vara nöjd med en sådan lösning. Jag misstänker att han inte är nöjd förrän han har fått bestämma även över hur jag väljer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar