torsdag 10 september 2009

Vårdvinster (igen)

Vårdföretag går med vinst. Och eftersom nästan all vård som produceras i landet finansieras med skattemedel, så betyder det att skattemedel går till privata vinster. Om detta kan man tycka en massa saker.

Vissa kallar det för ett "guldregn". Och försöker ge sken av att vinsterna beror på dålig kvalitet i själva vården.

Hmm. Inte blir väl så många privata vårdföretag valda av människor om de ger dålig vård? Att fusk förekommer, det vet vi. Men fusk kan inte förklara vinster på årsbasis för hela bolag. Om dessa bolag systematiskt skulle bedriva vanvård, då skulle de inte anlitas.

På samma sätt som mataffären, med sitt kapitalistiska vinstintresse, inte kan fuska med köttfärsen utan att snabbt förlora på det (och därmed tvingas tillbaks till att leverera hög kvalitet, om ni kommer ihåg ICA-skandalen). Och fusk förekommer även i landstingsdriven vård. Det är liksom inte en bättre sorts människor som arbetar där.

Vad kan guldregnet bero på då, om kvaliteten inte är märkbart sämre hos de privata vårdgivarna? Får de privata vårdgivarna högre ersättning än landstingsvården? Nej. Vad säger lagen? Läkartidningen sammanfattar: "Alla vårdgivare ska behandlas lika, och landstingens ersättning till vårdgivaren ska följa den enskildes val. "

Det där "guldregnet" är alltså inte mindre över landstingens egna vårdinrättningar. Landstinget badar i precis lika mycket guld som Capio. Så länge man ser till inkomstsidan. Men i landstingets egna verksamheter producerar man mindre vård per enkrona. Inget blir kvar, mer än underskott.

Guldregnet beror alltså på att landstingens egna vårdinrättningar har drivit upp priserna på vård, alltså kostnaden för skattebetalarna, såpass högt att det inte är svårt för en någorlunda välorganiserad vårdgivare att konkurrera och samtidigt göra sig en hacka.

Så det är inte vinsten i de privata vårdföretagen som är anstötlig, utan förlusten i de landstingsdrivna! Det är ju där som pengarna försvinner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar