söndag 6 september 2009

Nyspråk i DN

En besvärande formulering i de rödgrönas debattartikel i DN: "Vi sätter människors valfrihet framför företags valfrihet att etablera sig där det är mest lönsamt."

Om det betyder nej till etableringsfrihet: hur i hela friden ska då människor kunna välja vem de vill gå till, om dessa alternativ inte får lov att uppstå?

Fri etableringsrätt betyder att vem som helst får lov att etablera sig som välfärdsgivare (vård, skola, omsorg). Det innebär ingen skyldighet för någon att gå till just dessa välfärdsleverantörer. De är inte garanterade någon inkomst.

Vad de måste göra för att få någon inkomst är att se till att bli valda av oss människor. Dvs vara bra. Det betyder att överallt där den rådande aktören misslyckas, kan någon annan komma och göra det bättre, utan att behöva fråga någon annan än människorna själva.

Motsatsen till fri etableringrätt betyder att be någon tredje part om lov för att få finnas och bedriva sin verksamhet. Så fungerar det idag, vilket ger politikerklassen kontroll över utbudet. Det borde vara folket som styrde, genom sin efterfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar