måndag 7 september 2009

Är pensionärernas skatt för hög eller för låg?

Vissa tycks tro att Alliansen har höjt skatten för landets pensionärer. Man har talat om de borgerligas straffskatt. Men vad Alliansen har gjort är att man sänkt skatten ganska kraftigt för de som arbetar (jobbskatteavdraget). Så den höga "straffskatten" är alltså inget annat än den gamla vanliga höga straffskatten som tidigare gällt alla inkomster.

Naturligtvis hade det varit bättre med en allmän skattesänkning. Ju fler av dina egna pengar du får behålla, desto större möjligheter har du att råda dig själv. Men om man ska börja sänka skatten någonstans ska man absolut börja i den ända av systemet där värdena uppstår.

Och att större värden uppstår hos de som arbetar är ju något som även pensionärerna tjänar på. Pensionerna är ju tyvärr inte riktigt "uppskjuten lön" som man hade kunnat hoppas. En rätt stor del av pensionen är fortfarande, genom ATP:n, ett bidrag som tas direkt från de som arbetar till de som är pensionerade.

(Dessutom är det väl värt att komma ihåg detta: den högre skatten för pensionärerna är ännu högre i den sista (S)-budgeten för 2006. Så vem är det som straffbeskattar?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar