måndag 2 augusti 2010

Trotterier

Kommunistiska Partiet är rejäla. Det är planekonomi, revolution, och proletariatets diktatur. Och man hävdar - helt riktigt om du frågar mig - att denna linje är den naturliga konsekvensen av vad Marx och Lenin skrev och tänkte.

En helt annan blomma är trotskisterna i Socialistiska Partiet (4:e internationalen). På samma sätt som Stalin lät sätta en ishacka i huvudet på Lev Trotskij, önskar mången kommunist i KP att trotskisterna i SP antingen ger upp sin förvillelse och inordnar sig under arbetarklassens medvetna förtrupp på Fjärde Långgatan i Göteborg; alternativt slutar kalla sig kommunister över huvud taget.

Man kan förstå det. Trotskisterna har många för en liberal trevliga åsikter. Många av de inskränkningar i den personliga friheten som andra kommunister förespråkar förespråkar trotskisterna inte alls. Socialistiska Partiet har till och med gått så långt att de inte vill se en revolution med mindre än att de har över hälften av befolkning med sig.

Inte förhindra ägande. Inte inskränka fackföreningarnas frihet. Inte upphäva folks rösträtt. Vad de inte vill är lätt att se. Men betydligt svårare att förstå vad de faktiskt vill.

Det finns en webbplats: http://www.socialistiskapartiet.se/ Idag, 2 augusti 2010, svarar webbservern: "This site has been suspended".

Månne ishackan nådde sitt mål till slut. Eller så blev det så uppenbart onödigt med ett veligt allmänsnällt kvasikommunistiskt parti utan tydliga revolutionära mål, att själva webbservern till slut förstod att informationen på sajten var meningslös.

Nåväl, i brist på webbplatser får man ta till bloggande sympatisörer. Bloggaren "Arbetarperspektiv" skriver:


Vi är ett gäng som kallar oss kommunister. Vi får ofta förklara oss. Nej, vi är inte ett dugg intresserade av att ha det som i Sovjet. Nej, vi vill inte ställa upp någon mot en mur eller hänga någon i en lyktstolpe. Nej, vi vill inte ha ett angiverisystem som i DDR. Nej, vi vill inte bygga in oss bakom en mur och isolera oss, vi vill ha det största internationella samarbetet som världen har skådat. Ja, vi vill ha fria val. Ja, vi vill ha fria fackföreningar. Ja, vi vill att folk ska kunna äga saker.

Det är vår förbannade plikt att upplysa och informera om det. Om vad socialismen verkligen innebär. Att bryta borgarnas och sossarnas skenbilder och lögner. Att informera om att kapitalismen går att krossa och att det inte ens är svårt och att det inte behöver leda till fattigdom om vi inte ersätter den med en ny, statlig kapitalism.


Så: upplys och informera mig! Jag har skrivit en kommentar till inlägget:


Vad betyder det att få lov att äga, när du samtidigt vill ha ett ändrat ägande- och fördelningsförhållande?

Kommer jag att vara säker på att inte få min egendom expropierad?

Kommer jag att fritt kunna byta min egendom mot någon annans egendom, om denne också tycker att ett sådant byte är en bra idé?

Kommer det jag fritt byter med kunna vara min egen arbetsinsats?


Jag hoppas få svar.

(Uppdatering: Har även läst Röda Lunds "Revolution i vår livstid" (delarna I, II, III, IV, V och VI). Något mer utförlig, men fortfarande reses fler frågor än ges svar. Om man läser mellan raderna och antar t ex att ett arbete för ett utländskt multinationellt bolag till låg lön innebär en försämring jämfört med alternativet, så blir det mer begripligt. Men vad gör Röda Lund åt alla de fall där närvaron av det internationella kapitalet ugör en avsevärd förbättring? Som sagt: fler frågor än svar...)

(Uppdatering 2: Jag fick svar!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar