lördag 7 augusti 2010

Svar från Arbetarperspektiv

Ställde lite frågor rörande det här inlägget.

Fick väldigt bra svar! Återger dialogen här:Postat av: Ola Berg

Vad betyder det att få lov att äga, när du samtidigt vill ha ett ändrat ägande- och fördelningsförhållande?

Kommer jag att vara säker på att inte få min egendom expropierad?

Kommer jag att fritt kunna byta min egendom mot någon annans egendom, om denne också tycker att ett sådant byte är en bra idé?

Kommer det jag fritt byter med kunna vara min egen arbetsinsats?
Postat av: Nicklas Eriksson

"Vad betyder det att få lov att äga, när du samtidigt vill ha ett ändrat ägande- och fördelningsförhållande?"

Att jag inte bryr mig ett skit om ifall folk äger sin bil, sitt hus eller sin våning. Det är produktionsmedlen jag är intresserad av.

"Kommer jag att vara säker på att inte få min egendom expropierad? "

Nej, men det kan du å andra sidan inte idag heller. Fråga alla som fått påhälsning av Banverket, SJ eller olika miljödomstolar.

"Kommer jag att fritt kunna byta min egendom mot någon annans egendom, om denne också tycker att ett sådant byte är en bra idé?"

Såvida det inte slår mot de producerande klasserna eller underklassen har jag inga som helst synpunkter på´t.

"Kommer det jag fritt byter med kunna vara min egen arbetsinsats?"

Med stor sannolikhet nej. Både jag och socialistiska partiet vill avskaffa möjligheten att leva på avkastning av innehav. I övrigt är åsikterna mina egna.
Postat av: Ola Berg

Men om jag använder min bil, (eller i mitt fall troligare min dator) som ett produktionsmedel? Blir jag då berövad den?

Eller helt enkelt förhindrad att använda den som ett produktionsmedel, t ex genom att jag förhindras att använda det jag skapar med hjälp av den (datorprogram eller elektroniska tjänster) som ett bytesmedel?

Eller faller det in under att jag inte kommer att få lov att byta till mig saker genom min egen arbetsinsats?

En annan följdfråga är vilka medel som kommer att användas för att förhindra mig att göra detta, alltså vilken sprts repression som kommer att anses vara proportiornerlig mot mitt brott att byta till mig varor och tjänster genom att erbjuda min egen arbetsinsats i utbyte.

Vad anser du själv är rimliga medel för att förhindra att ett sådant utbyte äger rum?
Postat av: Nicklas Eriksson

"Men om jag använder min bil, (eller i mitt fall troligare min dator) som ett produktionsmedel? Blir jag då berövad den?"

Beror väl på om du sitter och daytradar och gör pengar på andras slit eller om du sitter på nån telesupport. Tillverkar du något som kollektivet behöver så ser jag inte varför du skulle bli det. Smugglar du flyktingar med bilen kan du redan berövas den. Har du en liten budfirma; nej knappast.

"En annan följdfråga är vilka medel som kommer att användas för att förhindra mig att göra detta, alltså vilken sprts repression som kommer att anses vara proportiornerlig mot mitt brott att byta till mig varor och tjänster genom att erbjuda min egen arbetsinsats i utbyte."

Jag skulle säga att det handlar om vad du gör för att förhindra det eventuella hindrandet. Det vill säga din reaktion. För reagera kommer du att göra. En revolution blir aldrig blodig förrän reaktionen vill att den ska bli det, dvs slår tillbaka med vapenmakt.

"Vad anser du själv är rimliga medel för att förhindra att ett sådant utbyte äger rum?"

Helt ärligt? Att du tar reson och inser varför ditt handlande är skadligt för de producerande klasserna.
Postat av: Ola Berg

"Tillverkar du något som kollektivet behöver så ser jag inte varför du skulle bli det."

Om jag gör det såpass bra, att kollektivet ger mig vansinnigt mycket pengar i frivilligt utbyte, vad händer då?

Om jag, för att fortsätta kunna göra det bra för många fler, anställer andra människor och lär upp dem (på villkor som vi kommer överens om), vad händer då?

Om det blir en välfungerande verksamhet som levererar goda tjänster till kollektivet och anställer till goda villkor, kan jag i ditt samhälle ta överskottet av den verksamheten och investera i ytterligare en verksamhet?
Postat av: Nicklas Eriksson

"Om jag gör det såpass bra, att kollektivet ger mig vansinnigt mycket pengar i frivilligt utbyte, vad händer då?"

Du ska få skälig ersättning för din arbetsinsats, för det är den du ska leva på.

"Om jag, för att fortsätta kunna göra det bra för många fler, anställer andra människor och lär upp dem (på villkor som vi kommer överens om), vad händer då?"

Det gör du inte eftersom arbetarkollektivet är de enda som ska tillåtas äga och bestämma över större företag. Fåmansägande är inte bra. Det ger konstiga idéer om fördelning.

"Om det blir en välfungerande verksamhet som levererar goda tjänster till kollektivet och anställer till goda villkor, kan jag i ditt samhälle ta överskottet av den verksamheten och investera i ytterligare en verksamhet?"

Se ovan. Du får det du gör skäl för. Resten beslutas om demokratiskt.
Postat av: Ola Berg

Det betyder alltså att det kommer att finnas två nivåer som kollektivet anser som skäliga:

Dels den nivå som bestäms av att väldigt många enskilda i kollektivet frivilligt önskar köpa mina tjänster eller produkter.

Den nivån kan ju bli väldigt hög eftersom kollektivet i det fallet inte lägger någon gemensam begränsning på min ersättning, utan var och en betalar vad var och en tycker det är värt, och jag går därifrån med den samlade summan.

Och dels den nivå där kollektivet i en gemensam och koordinerad aktion beslutar om vilken sammanlagd ersättning som är rimlig att jag får.

Jag misstänker att den nivå du föredrar är den sistnämnda. Det kommer också innebära att man måste begränsa folks möjlighet att frivilligt och enskilt ge mig ersättning, eftersom den inte är gemensam och kan bli högre än vad den gemensamt överenskomna ersättningen blir.

Tack för väldigt klargörande svar!

1 kommentar: