söndag 29 augusti 2010

(C)=#integritetsfail

Ett bra parti på mycket. Närhetsprincip, självbestämmande, minskat regelkrångel, enkelt att vara företagare. Och med goda föresatser på integritetsområdet, som helt kapsejsade.

Läs en bra uppräkning på exakt hur vi centerpartister misslyckades att leva upp till vår egen politik.

Man får ta lärdom av sina misstag, göra om, och göra rätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar