måndag 30 augusti 2010

Liberal demokrati vs kommunism

Liberal demokrati bygger på att vi först kommer överens om att inte döda varandra. Väldigt välfunnet av Fredrik Segerfeldt:


Den liberaldemokratiska idén - den empiriskt sett utan jämförelse bästa samhällsform mänskligheten någonsin sett - bygger på att vi först kommer överens om att inte döda varandra. Sedan kan vi på demokratisk väg föra en diskussion om storleken på staten. Jonsson, precis som många vänsterpartister, tar i stället offentliga välfärdsutgifter som start, som anständighetsmarkör. Att de sedan råkar fira av några tusen nackskott på vägen blir liksom bara ett olycksfall i arbetet, något vi måste acceptera för det högre målet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar