fredag 27 augusti 2010

Jo, det kommer att bli en kris till

Denna gång orsakad av motmedlen från förra krisen, när politiker tog pengar från fungerande ställen i ekonomin och petade in i ickefungerande ställen, genom lån, skatter och överbud.

Det kommer att på det ena eller andra sättet att drabba oss alla. Låt oss bara hoppas att de som styr över de offentliga finanserna även då kommer att agera klokt.

För att citera Cornucopia: "Förr eller senare måste vi betala av de skulder vi lånat från framtiden innan ekonomin kan ta fart igen."

Budget i balans, och omställning till produktion som konsumenterna efterfrågar av sig själva, utan efterfrågestimulans, är det generella receptet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar