tisdag 18 maj 2010

Om svenskt bistånd till UK

Efter labourregeringens försök till underfinansierad keynesiansk överbryggningspolitik står det brittiska folket kvar med en dyr slutnota. Den som är satt i skuld är icke fri.

En god sak är åtminstone att det finns utrymme för reformer. Bloggen The Money Illusion pekar på att den offentliga förvaltningen i Storbritannien är mycket stor, och definitivt kan göras mindre och mer effektiv. Till exempel nämner man att läkarna faktiskt är statstjänstemän!

Nu tittar britterna på utlandet för reformtips. Bland annat tittar man på Sverige för vårt system med skolpeng och friskolor. Kanske man även bör titta på vårt sätt att hjälpa tillbaks människor till egen försörjning?

Den Hälsosamme Ekonomisten jämför utanförskapet i Sverige som Socialdemokraterna lämnade efter sig 2006, med det utanförskap i UK som Labour lämnar efter sig nu, och konstaterar att det i stort är samma typ av problem:


Storbritannien har 2,6 miljoner förtidspensionärer och tre miljoner medborgare som är beroende av försörjningsstöd eller arbetslöshetsersättning. Det är i runda slängar tio procent av befolkningen. Och i förhållande till folkmängden är det ganska exakt lika många som i Sverige när Alliansen tog över 2006. Orsakerna är likartade.


David Freud, som tillsattes som oberoende utredare av Labourregeringen, kom till likartade slutsatser som Alliansen. Särskilt detta att det är viktigt att hjälpa tillbaks dem som knuffats ut i förtidspension:


In particular, it recommended that substantial resources be directed to helping those 2.6 million people who had been parked on Incapacity Benefit, with the investment financed from the resulting savings to the benefits bill.


Nu har David Freud, vars utredning totalsågades av Labours Gordon Brown, blivit utnämnd till minister med ansvar för just sådana här frågor. Förhoppningsvis kan han vända situationen för de 2,6 miljonerna brittiska förtidspensionärer, på samma sätt som skett här. Ekonomisten skriver om de svenska åtgärderna:


Bland annat fasta tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan, en förstärkt företagshälsovård, förlängd sjukpenning, borttagande av ettårsgränsen för förtidspension, med mera.

Rehabiliteringsgarantin på en miljard och riktlinjerna för sjukskrivning blev instrument för att sätta in insatser betydligt tidigare under frånvaron.

...[snip]...

Förtidspension beviljas numera endast när arbetsförmågan är permanent nedsatt och inga ytterligare aktiva insatser anses meningsfulla.

Att åtgärderna skulle få resultat hade jag nog väntat mig. Men inte att det skulle gå så snabbt. När regeringen tillträdde 2006 var 200 000 människor sjukskrivna och 554 000 förtidspensionerade. I dag är 90 000 personer sjukskrivna och 474 000 förtidspensionerade - en minskning med 190 000 på drygt tre år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar