lördag 29 maj 2010

Att sprida de ekonomiska problemen är inte solidaritet

Läser hos Ekonomisten: "Låt oss i Sverige behålla vår ekonomiska politik så kan Grekland behålla sin"

Ett bra inlägg som synliggör skillnaden mellan en frihandelsunion av självständiga stater, och ett överstatligt projekt. Självständiga stater kan konkurrera sins emellan om det bästa ekonomiska systemet, det system folk mår bäst av att leva i. Länderna drivs att allesammans efterlikna den som lyckas bäst. Ett exempel på institutionell konkurrens.

I ett överstatligt projekt däremot, där man mixar ihop ekonomierna, där osynliggörs enskilda länders misskötsel. Misskötseln blandas ut med välfungerande ekonomier, och resultatet blir ett mellanting. En halvbra ekonomi. Utan inbyggda återkopplingsmekanismer så syns inte misstagen så tydligt. De ansvariga politikerna ställs inte till svars. Folket drivs inte att välja politiker som gör på samma sätt som politikerna i de välfungerande ekonomierna.

Lite grann som vårt kommunala utjämningssystem, fast på europeisk nivå. Kommuner med misskött ekonomi (och till misskött ekonomi räknas oförmåga att locka rika människor att flytta till kommunen!), de kommunerna belönas med pengar som tvångsindrivits från välfungerande. Med resultatet att de välfungerande kommunerna inte får lov att erbjuda lika bra service och/eller lika stora skattesänkningar som deras invånare förtjänat. Samtidigt som den fulla vidden av de misskötta kommunernas misskötsel inte blir uppenbar för dess invånare och väljare, eftersom deras politiker kan använda de statliga pengarna till att bekosta sådant som kommuninvånarna rimligen borde kunna bekosta själva.

Det är detta som eurokramare modell Hamilton inte förstår. De kallar Sveriges ovilja att delta i den grekiska "räddningsoperationen" för osolidarisk. Ska Sverige sitta utanför och titta på?

Ja, det kanske är det mest barmhärtiga att göra! Jag är helt för att rädda enskilda individer när dessa inte kan klara av sin situation. Men att uppbåda massa pengar som ska göda en grekisk eller spansk eller annan statsapparat som uppenbart inte fungerar, det är bara dumt och obarmhärtigt.

Om din bensintank läcker en massa bensin, så försöker du ju inte hälla på mer bensin, eller hur? Du lagar först läckan, sedan tankar du.

Det solidariska är att visa, med sitt framgångsrika exempel, hur man bör bedriva ekonomisk politik (om ens politik är framgångsrik vill säga). Det gör Sverige genom att sitta utanför eurosamarbetet med jämförelsevis starka finanser. Det ger en metod för de övriga att komma ur sin kris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar