fredag 21 maj 2010

U-länderna får det bättre

Framsteg. Låt oss inte vända utvecklingen fel igen.

Tänker i sammanhanget bl a på Enn Kokks självberöm angående den politiska gärningen att få Sverige att under 70-talet gynna korrupta afrikanska regimer modell Tanzania, med världsrekord i att kasta sin befolkning ner i fattigdom:


Till våra gemensamma insatser hörde att vi 1962, till Laboremus’ sextioårsjubileum, gav ut en bok som slog ner som en bomb i den dåtida utrikespolitiska debatten, ”Förändringens vind” (Partisanserien, Rabén & Sjögren). Min egen insats i detta sammanhang var en starkt EEC-kritisk essä – EEC var det som senare blev EU.

Både det jag skrev och mycket annat i den här boken kom att substantiellt bidra till sådant som att för lång tid hålla Sverige utanför den europeiska gemenskapen, hålla fast vid en neutralitetspolitisk linje, som förenades med utrikespolitisk aktivism och samarbete och bistånd, när det gällde progressiva u-länder.


Förlåt, det heter visst inte "korrupta afrikanska regimer". Det heter "progressiva u-länder".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar