måndag 10 maj 2010

Love me some invandring

Jag har två skäl till varför jag vill se en nästintill ohejdad in- och utvandring:

Den första är principiell. Jag kan inte se hur någon människa kan hindra folk att flytta till markplättar de själva köpt eller hyrt eller fått eller fått låna. Även om det skulle innebära korsade "gränser". Eller hindra folk att jobba åt varandra i enlighet med villkor de själva kommit överens om. Även om arbetssäljare och arbetssköpare kommer från olika "länder".

Naturligtvis måste var och en som flyttar ta lagen dit man kommer. Inte seden, den är frivillig, men lagen måste förstås följas.

Den andra är pragmatisk. Precis som handel över gränserna gynnar både köpare och säljare, så gynnar frivillig in- och utvandring både invandrare och det land folk invandrar till. Att människor vill invandra är ett gott betyg.

Detta inlägg handlar om den pragmatiska sidan av saken, hur man som rikt mottagarland blir ännu rikare genom att ta emot invandrare samtidigt som invandrarna också blir rika.

1 kommentar: