lördag 3 oktober 2009

Frihetsordbok: institutionell konkurrens

Institutionell konkurrens - Att man gör på olika sätt på olika ställen (olika länder, olika kommuner, olika myndigheter osv.), så att det blir olika resultat. Sedan kan nämligen folk på olika ställen kopiera de sätt de gillar bäst.

Detta kräver två saker:

1) Att man inte är rädd för olikhet. Det måste få lov att bli på olika sätt. Ett myller. Ibland bättre, ibland sämre.

2) Att folk får ändra sig. Om ställena tvingas fortsätta att göra som de alltid gjort, så kommer bara de som lyckats bra att lyckas. Men om folk och myndigheter och kommuner och länder får lov att ändra sig, så kan de härma det de gillar hos andra.

Detta höjer kvaliteten på länder och myndigheter dramatiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar