tisdag 13 oktober 2009

Ett vettigt svar från en som är för FRA-lagen

Riksdagsledamot Staffan Danielsson (C) har på ett mycket sakligt och berömvärt sätt besvarat sina kritiker FRA-lagsmotståndarna.

Av svaret framgår det att allt som vi FRA-lagsmotståndare har hävdat stämmer: befogenheterna är långtgående, det handlar om massavlyssning av privat kommunikation, människors sociala nätverk och preferenser kartläggs på bred front (för att hitta de "onormala" måste man nämligen kartlägga de "normala" först), det ges inga hinder för FRA att sälja informationen vidare, trafiken kommer att lagras, vilka ändamålen med spaningen är kommer att variera, regeringen ges befogenhet att självmant övervaka sin egen övervakning, och någon domstolsskydd är det inte fråga om.

Läs själva (och glöm inte de sakliga kommentarerna till inlägget). Det är det här det kommer att beslutas om i morgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar