lördag 2 maj 2009

Vem i hela världen kan man lita på?

Internet är en demokratisering av informationsflödena. Den som tecknar nutidsbilden, sittande på ett etablerat informationsfilter i form av en stor tidning, kan inte längre hävda ensamrätt eller problemformuleringsprivilegiet.

Olika sidor får nuförtiden komma till tals.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar