söndag 31 maj 2009

Upphovsrätt

HAX har bra tankar angående upphovsrätt.

I korthet: den som vill hävda ekonomisk upphovsrätt (monopol på mångfaldigandet) a la idag får aktivt ansöka om den, och sedan aktivt upprätthålla monopolet genom förlängningsansökningar.

Helt logiskt. Monopol på mångfaldigande är ett monopol som omvärlden tillerkänner skaparen av ett verk. Omvärlden väljer att avstå att göra bruk av sin frihet att mångfaldiga. Klart att upphovsrättsinnehavaren måste be sin omgivning om att den ska avstå från den friheten.

Och: den moraliska upphovsrätten, att tillerkännas som skapare av ett verk, den gäller evigt.

Hax tycker att den moraliska upphovsrätten ska upprätthållas genom att Creative Commons-licensen ges ett starkare lagligt stöd. Jag vet inte. Creative Commons bygger på att det finns ett automatisk monopol på mångfaldigande, som en upphovsman genom att CC-licensiera delvis kan bortse ifrån.

Jag tycker inte att lagboken ska favorisera olika licensieringsmodeller framför andra. Det räcker om lagen förbjuder andra att ta åt sig äran av ens verk, och kräver att ansökningsförfarande för att få och behålla mångfaldigandemonopolet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar