söndag 31 maj 2009

Centeruppropet.se tillbaks

Centeruppropet.se, den sajt som vill verka för att centerpolitiker återigen börjar kämpa för medborgarrätt och personlig integritet, och sluta kämpa emot, har återöppnat.

Nytt för nu är en integritetscertifiering av politiker. Politiker kan få bli integritetscertifierade om de vill se till att:


  • Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

  • Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.

  • Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.

  • Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna.Detta har bland andra mitt val till EU-parlamentet: Abir Al-Sahlani, gjort. Respekt!

(Finns det någon i Sveriges Riksdag eller andra beslutande församlingar som inte håller med?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar