onsdag 13 maj 2009

Hatprat

Har funderat en del på det där med hate speech. Det blir många tankar:

Hur drar man gränsen mellan hatprat och vanligt ogillande? Om man hatar, får man inte lov att säga det då? Om man förbjuder hatpratet, försvinner hatet automatiskt, eller blir det svårare att utrota hatet eftersom man inte längre har något konkret att bemöta? Är det skillnad på hatprat som kablas ut på ledarplats eller i TV-soffor, och hatprat som dyker upp hos någon enstaka uppenbart förvirrad fåne som kommenterar längst ner i en kommentarstråd? Och var någonstans på skalan hamnar i så fall hatiska blogginlägg?

Själv tycker jag att det går någonsorts gräns mellan att säga "jag hatar X" och "döda/slå/lemlästa X". Det första ger uttryck för en åsikt, det andra är en uppmaning till brott. Att säga "X är äcklig eftersom Y" tycker jag tillhör en vidareutveckling av "jag hatar X". Det är i alla hänseenden inte en uppmaning till brott.

Jag tycker att det måste vara tillåtet att säga "jag hatar X" och "X är äcklig". Det första är ju en utsaga om den som säger det och säger ingenting om X. Det andra är ett konkret påstående som man kan bemöta med fakta och argument. Det blir ganska svårt att göra om påståendet är förbjudet att göra.

Jag tycker det måste vara tillåtet att säga det både på ledarplats och längst ner i kommentarstrådar. Att det måste vara tillåtet betyder inte att jag tycker att det är OK. Bara att förbud är en dålig idé. För inte har väl främlingsfientligheten fått en mer undanskymd plats nu jämfört med den tid då det var tillåtet att vara rasist?

Resonemanget är enkelt: Hatprat grundar sig i ideologier. Ideologier kan inte bekämpas genom våld, tvång, eller förbud (både kristendomens, liberalismens, islamismens, och socialismens sak har tvärtom gynnats när predikanter martyrerats). Ideologier kan bara bekämpas med sakliga argument. Hållfastheten i sakliga argument prövas i öppna och fria debatter.

Alltså måste alla åsikter och språkliga uttryck tillåtas (men observera att uppmaningar till brott är något mer än ett språkligt uttryck för en åsikt). Och motsatsen är faktiskt inte rättsäkert.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar