fredag 1 maj 2009

Paroller på första maj

Jag är en arbetare. På verkstadsgolvet, i vårdsvängen, och på kontor har jag sålt mitt arbete månadsvis till en kapitalist (eller till många kapitalister förresten, LO-medlemmarna äger rätt mycket företag).

Därför några paroller:

Först: Stoppa utsugningen av arbetare

Har du hundra spänn i timmen i lön (17000 i månaden) måste du tjäna ihop 130. De första 30 får du inte ens se, trots att det är du som tjänat ihop dem. Av resterande betalar du 35 till kommunen och till landstinget. Först därefter börjar du tjäna pengar åt dig själv.

Ett så högt skattetryck hade kanske varit OK om man fått valuta för pengarna. Men det är många länder som har bättre välfärd till ett lägre skattetryck. Skillnaden är den summa som arbetare betalar för mycket i skatt. Vart tar det där överskottet vägen?

Inte högre skattetryck än vad som behövs för en god välfärd!


Sedan: Lika lön för lika arbete

Bonusar för ett dåligt utfört arbete är en dålig idé. Men bonusar för ett gott utfört arbete är en bra idé. Ta t ex AP-fonderna. Pengarna in till AP-fonderna kommer från de där första 30 kronorna per hundralapp du betalar in. Men du får inte välja vem som ska ha hand om pengarna. Så hur ska du då garantera att dina pensionspengar inte försvinner?

Ett sätt är ju att betala bonus till den som bestämmer över pensionsfonden. Går det bra får bossen pengar. Går det dåligt får bossen inga pengar. Enkelt. Utan bonusar blir det istället lika lön för olika arbete.

Inget politiskt styrande av VÅRA pensionspengar. Det är vi som tjänat in dem.


Ner med mediamogulernas makt. Internet är vårt. Vi betalar av fri vilja operatörer att gräva ner kablar och koppla upp oss till varandra. Ingen har rätt att hindra oss från att kommunicera med varandra. Ja, varje verktyg som sprider information kan användas för att begå upphovsrättsbrott. Men lösningen är inte att ett antal mediamoguler ska ha rätt att spionera på oss när vi använder internet.

Riv upp IPRED!

Det går att komma på fler, men det här får räcka.

1 kommentar: