lördag 2 maj 2009

Demokrati och demokrati

Ola Möller illustrerar i det här inlägget en syn på demokratin som jag inte kan se är speciellt demokratisk.

I Möllers värld är det tydligen så att när forskarsamhället säger att det är bra för män över 40 att testa sig för prostatacancer, så bekräftar det riktigtheten i den politiska motion om PSA-testning som diskuterats i hans partidistrikt.

Demokrati betyder folkstyre. I min värld innebär det att folk styr över sig själva. Jag styr över sådant som bara angår mig, du och jag styr över det som bara angår oss två, och så vidare i större cirklar.

Närhetsprincipen kallas det: att besluten fattas på rätt nivå, så nära de som berörs av dem.

Majoritetsbeslut är en annan bra princip för beslutsfattande, men inte om den innebär att majoriteten blandar sig i sådant som den inte har att göra med. När forskningen säger att det är bra för män över 40 år att testa sig, så är det en uppmaning till män över 40 att göra det, om de vill.

Det är inte en uppmaning till politiker att för alla människor prioritera PSA-tester på bekostnad av andra medicinska tester och behandlingar. Det är inte en uppmaning till politiker att i folksundhetens namn driva igenom det ena eller andra.

Politik är att vilja. Men politiker ska inte vilja så mycket med andra människors kroppar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar