fredag 8 maj 2009

Betala två gånger för maten, men inte till den fattige bonden

Sjukt, var ordet. Som bonde i EU får du en del av intäkterna för den mat du producerar. Den andra delen får du från skattebetalarna (vanligt folk) som via EU-apparaten betalar för att du inte ska producera.

Som bonde utanför EU får du inte sälja till EU-medborgare om du inte betalar höga tullavgifter (visst, det är importören som betalar in dem, men det är du som drabbas). Tullavgifterna har skattebetalarna (vanligt folk) via EU-apparaten bestämt.

Om du är vanlig människa i EU har du det alltså så här: Du går till affären och betalar för maten. Samtidigt har du redan betalat för maten genom jordbruksstödet. Och samtidigt, om du skulle välja en produkt gjord utanför EU, till exempel av en afrikansk bonde, så betalar du lite lite lite till den afrikanska bonden, men en hel del pengar i tullavgift.

Du betalar alltså flera gånger för att slippa köpa billigare av en bonde som behöver dina pengar mer.

Johnny Munkhammar och Sofia Arkelsten skriver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar