torsdag 11 februari 2010

Tvångsfinansierade bröllop och bloggar

En otäck kvarleva från fornstora monarkiska dagar är att det arbetande folket tvingas finansiera kungafamiljens bröllop.

En otäck kvarleva från fornstora statsmediala dagar är att det arbetande folket tvingas finansiera de media som nådig överhet har beslutat ska tvångsfinansieras.

I oskön förening resulterar detta i statstelevisionens keckiga blogg inför kronprinsessan Viktorias bröllop. Läs den! Du har betalat både den och det bröllop den följer.

Det finns en elegant lösning på det här problemet:


  1. Sluta sponsra kungafamiljen med skattemedel. Jag har inget emot kungahus, tradition, flärd och glitter. Jag vill bara slippa tvingas betala för det. Hellre bättre närsjukvård.

  2. Ge kungahuset TV-rättigheterna för sina egna spektakel. Dessa kan sedan säljas på en öppen marknad. På så sätt kan Viktoria och Daniel få råd till hyran för Storkyrkan och mottagningen efteråt.

  3. Låt TV-bolagen, inklusive SVT, finansieras av de som tittar. Antingen de gör en betalkanal av det eller reklamfinansierar, det är rimligen ett gemensamt bekymmer för TV-bolaget och dess tittare.Och dagens tankeövning:

Fundera en stund på att innan Sverige liberaliserades så var det förenat med dödsstraff att skriva såpass vanvördigt om kungahuset som jag gjorde nyss.

Fundera också en stund på att innan en del av våra baltiska grannländer (t ex Polen och Östtyskland) liberaliserades, så var det på motsvarande sätt förenat med straff och fara att skriva såpass kritiskt om statliga mediamonopol som jag gjorde nyss.

Go figure.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar