lördag 27 februari 2010

Spekulationsattack!

Jag blir så trött på alla som försöker skylla konsekvenserna av sina egna ekonomiska beslut på andra. Nu senast är det grekiska politiker som menar att det är illasinnade "spekulationsattacker" som ligger bakom problemen.

Tongångarna känns igen. Under den svenska 90-talskrisen hördes samma sak: det var kortsiktigt köp och sälj av svenska kronor som orsakade allt. Vilket är att blanda ihop orsak och verkan. Det ständiga köpandet och säljandet av valutor är helt normalt, och ingenting som orsakar problem. Om man däremot redan har problem, så yttrar sig problemen på marknaden.

Marknaden är en budbärare, och pengar ett slags meddelanden. Meddelanden som berättar om vad saker och ting faktiskt är värda. Om man underminerat det faktiska värdet på sina tillgångar, till exempel genom att sätta sig i stor skuld och inte producera lika stora värden som man konsumerar, så kommer detta att märkas i hur pengarna flödar. I en frisk ekonomi kommer pengarna att flöda med dig, i en sjuk ekonomi kommer pengaflödena att motarbeta dig; tills dess du har gjort ekonomin frisk igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar