fredag 26 februari 2010

Kritik = Förtal = Hädelse

Det går inte att hålla isär begreppen förtal, kritik och hädelse.

Till att börja med kan man inte på något vettigt sätt skilja mellan kritik och förtal. Möjligen att förtal skulle vara ogrundad kritik, men vilken domstol ska avgöra om min kritik av dig var ogrundad eller inte?

Och likaså kan man inte hålla dessa begrepp åtskilda från hädelse. Det finns alltid någon människa som menar att en företeelse eller person är såpass helig att den står fri från kritik. Själv tycker jag till exempel att Jesus alltid står över all kritik. För en annan person är det den egna sexualiteten. För en tredje är det profeten Muhammed.

Ska vi kunna leva tillsammans finns det bara två vägar att gå. Antingen menar vi på allvar att alla har rätt att inte bli sårade. Det verkar som om Lars Gårdfeldt och Faisal A. Z. Yamani (se länkarna) är lite inne på det, var och en på sitt sätt. Men då får vi en värld där ingenting i princip kan kritiseras.

Eller så menar vi på allvar att allt kan kritiseras, ifrågasättas, och skämtas med. Så länge ingen utsätts för våld och tvång, eller hot om våld och tvång, så är ingen skada skedd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar