tisdag 23 februari 2010

Den ohyggliga ekonomiska demokratiseringens

Det kallas för "ekonomisk demokrati" eller "total" eller "mer fullständig" demokrati; när statsmakten ges rätt att på ett mycket långtgående sätt diktera villkoren för människors företagsamhet. Så länge som statsmakten agerar på majoritetens mandat.

Företrädare för denna åsikt ser inga problem med att majoriteten bestämmer över minoriteten ens när det gäller saker som majoriteten rimligen inte har med att göra. Därför får de problem när minoriteten hävdar individuella rättigheter, när minoriteten hävdar att ingen, inte ens om man är 99% som är helt överens, har rätt att frånta någon enda individs grundläggande rätt.

Exemplet med de två vargarna och lammet som skulle rösta om vad man skulle äta till lunch kommer för mig.

Det ohyggliga i projektet "ekonomisk demokrati" framkommer tydligt när man betänker att det handlar om makten över produktionsmedlen. I marxistisk tanke är produktionsmedlen de verktyg som arbetaren använder för att producera. Arbetaren själv tillhör inte produktionsmedlen.

Men i verkligheten är det just arbetaren i kombination med verktygen som utgör produktionsmedlen. Utan arbetare är produktionsapparaten stendöd.

Och det betyder att demokratisk makt över produktionsmedlen innebär majoritetens makt över arbetaren. Ner till detaljnivå.

När det gäller hushållsnära tjänster har kommentatorer från vänster ställt sig frågande till om vi alls ska ha den typen av tjänster i vårt samhälle (utom när det är "befogat" av ålders- eller svaghetsskäl, kommunal hemtjänst vill ju ingen avveckla).

Men vem har rätt att gripa in, när person A vill betala person B för att utföra något; och detta inte är skadligt för någon? Två personer avgör gemensamt om en betaltjänst finns: säljaren bestämmer sig för att sälja, och köparen bestämmer sig för att köpa.

Folk som klåfingrigt vill lägga sig i sådant får faktist lugna sig, tills dess debatten handlar om sådant som faktiskt är gemensamma angelägenheter.

Läs även Prärietankar om hur hushållsnära tjänster utmanar ett hegemoniskt sätt att tänka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar