onsdag 17 februari 2010

Statistiken i Jämlikhetsanden håller inte

Viss forskning ser ibland för bra ut för att vara sann. Boken Jämlikhetsanden som påstods bevisa att ojämlikhet snarare än fattigdom var farligt, har nu utsatts för en ny granskning. Det visar sig att korrelationerna mellan inkomstskillnader och de studerade sociala problemen på så gott som samtliga punkter är ytterst svaga. Tvärtemot vad boken vill ha sagt alltså.

Det tål att sägas igen: fattigdom, inte rikedom, är livsfarligt. Det är fattigdom som orsakar ohälsa. Syftet med en god ekonomisk politik måste vara att höja nivåerna för de som har det sämst, inte att avundsjukt fundera på vad man ska göra åt de som har det som bäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar