onsdag 24 februari 2010

Lästips: Laakso om skattesystemet

Socialdemokraten Laakso är bra idag, angående RUT-avdrag:


En del kallar avdrag för bidrag och andra flåsar på med sitt föraktfulla uttryck om pigtjänster medan återigen andra symboliserar texten med bilder på slavar. Hur hittar man rimlighet och balans i med de snedtrampen i åtanke?

...

Jag menar att det som borde utredas är om skatten på köp av tjänster är det som ligger för högt. Det behövs inga avdrag eller bidrag för att kunna köpa tjänster, däremot är det dags att ifrågasätta om det är rimligt att 20% av priset för en vara eller en tjänst ska vara skatt när vi redan betalar cirka 45% i skatt på inkomster.


Precis. Jag är emot speciella avdrag för vissa prioriterade områden. Som Bengt Silfverstrand skrev i ett kommentarsvar till mig: "Varför inte RUT-avdraga hela tjänstesektorn! Det är ju den logiska konsekvensen av ert resonemang."

Själva behovet av ROT- och RUT-avdrag är ju bevis i sig på att tjänster beskattas alldeles för högt. Om en lägre skattesats (=effekten av avdraget) leder till att betydligt fler tjänster utförs, så blir konsekvensen högre skatteintäkter. Dessutom blir det fler personer i egen försörjning, vilket betyder att färre skattekronor behöver läggas på att hjälpa dessa, vilket betyder att insatserna kan koncentreras till dem som av olika skäl verkligen inte kan försörja sig.

Den effekt du får av specifikt ROT och RUT, den kan du ju få på hela tjänstesektorn. Genom att sänka skatten. Skatten innebär en tröskel som stänger ute människor. Om du, för att kunna ge en människa 100 kr i ersättning för ett utfört arbete, först måste betala 150 kronor till stat, kommun och landsting i både synliga och osynliga skatter, så ställer det extremt höga krav på den som utför arbetet. Den personen måste ju leverera en tjänst till ett värde av uppemot 250 kr, för att få lov att motta sin hundralapp.

Det är denna elaka tröskeleffekt som Laakso vill problematisera. Med all rätt, och det är egentligen helt naturligt att det är en representant för det socialdemokratiska arbetarpartiet som intar det perspektivet, eftersom en tröskel som hindrar folk att få full betalning för sitt eget arbete ju är väldigt arbetarfientlig.

Detta insåg de tidiga socialisterna. "Båd' stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner." för att citera Internationalen.

Det som är lite anmärkningsvärt och tragikomiskt är socialdemokraten Laaksos avslutande förhoppning:


Om de rödgröna vinner valet i höst borde miljöpartiet ta initiativ till en utredning om en ny skattereform som börjar från grunden och som ska leda till att svara på frågan “Varför?” kring varje skatt och varje bidrag och varje avdrag och som ska utvärdera effekterna av vårt nuvarande skattesystem för att komma fram till något som både ger generell välfärd, fungerar rättvist och som har legitimitet bland befolkningen.


Han skriver själv att han inte hyser någon förhoppning om att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska våga betrakta skatter som något problematiskt. Vilket gör att jag än en gång undrar vad en människa som Erik Laakso egentligen gör i (S). (En fråga som mer hårdföra socialdemokrater också ställer sig).

Själv tycker jag förstås att oavsett vem som vinner valet, så ska en översyn av skatterna ske. Det ska, tycker jag, vara en stående politisk uppgift för riksdag och regering att ständigt se i vilken mån den förda politiken ger människor mer och mer självbestämmande över sitt eget liv, sina egna kontakter, sina egna preferenser och sina egna pengar som de själva tjänat ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar