onsdag 24 februari 2010

Ohlsson smakar sin egen medicin

En av de konstigaste liberala dikeskörningarna jag vet är Birgitta Ohlssons märkliga kombo. Å ena sidan en klarsynt och insiktsfull liberalism, som vittnar om ett stort förtroende för den enskilda medborgarens förmåga att själv klara av sina egna prioriteringar.

Å andra sidan, så fort det kommer till jämställdhetsfrågor, så uppvisar Ohlsson en iver att detaljreglera samma medborgare, tills dess beteendet är jämställt på precis det sätt som Ohlsson, inte medborgaren, föredrar.

Nu talar EU:s familjedirektiv om en plikt för mödrar att vara föräldralediga. Liberalen Ohlsson vaknar till och ryter (helt riktigt) ifrån! Här ska inte detaljregleras hur och när Ohlsson tar ut föräldraledighet!

Men vänta nu... hur var det med Ohlsson och detaljreglerandet av när och hur folk tar ut föräldraledighet?

Barnet är förmånstagaren i föräldraförsäkringen, för att barnet ska tillerkännas rätten att ha omvårdande vuxna omkring sig.

De omvårdande vuxna i barnets närhet är de som bäst kan avgöra vem som ska vara med barnet och när. Hoppas att Ohlsson börjar begripa det nu, när hon själv ska bli förälder.

4 kommentarer:

 1. Barnet är förmånstagaren i föräldraförsäkringen, för att barnet ska tillerkännas rätten att ha omvårdande vuxna omkring sig.

  Det är inte riktigt sant. Det är så det borde vara, och det är så många, jag själv inkluderad, ser på det idag, men om du tittar historiskt på föräldraförsäkringen (och innan dess moderskapsförsäkringen), så är det inte barnet som setts som förmånstagare. Föräldraförsäkringen infördes som ett verktyg för att göra det möjligt för kvinnor att alls vara kvar på arbetsmarknaden när de fick barn. Historiskt sett är föräldraförsäkring till inte ringa del ett jämställdhetsprojekt.

  Sett ur det perspektivet är det inte helt märkligt att knyta hela föräldraförsäkringen till den enskilda föräldern. Det är du som individ som är "försäkrad" mot vissa oönskade effekter av att bli förälder.

  Att argumentera emot individualiserad/kvoterad föräldraförsäkring innebär mot denna bakgrund att ändra syn på syftet med föräldraförsäkringen, just genom att göra barnet till förmånstagare. Själv förordar jag detta synsätt för att jag ser det som att ledig som nybliven förälder är man just för barnets skull. Det råkar dessutom vara det synsätt de flesta idag tycks ansluta sig till, medvetet eller inte. Att då ur ett frihetligt perspektiv vilja låta föräldrarna få så stor frihet med den för barnet tilldelade ledigheten ter sig naturligt.

  SvaraRadera
 2. Även om man betraktar föräldrarna är förmånstagarna, med förmånen att kunna vara kvar på arbetsmarknaden även som föräldrar, så finns det inget som säger att man behöver begränsa människors möjlighet att fördela föräldraansvaret.

  Idén med förbud mot överlåtelse av ersättningsdagar är att folk har en skyldighet inför omgivningen att för det första agera jämställt och för det andra agera jämställt på ett visst, av omgivningen definierat, sätt.

  Även detta synsätt är tveksamt, att man skulle ha förpliktelser gentemot samhället att utforma familjelivet och fördela familjeansvaret på ett visst sätt.

  Jag kan bara se att man har förpliktelser gentemot sin familj. Det är de vuxna i familjen man valt att leva ihop med, det är barnen i familjen man fått att ta ansvar för.

  SvaraRadera
 3. Naturligtvis kan man även i en modell där man ser föräldrarna som förmånstagare argumentera för att tillåta överlåtelse av ledigheten. Däremot är det med det tankesättet inget konstigt med att föräldradagarna tillfaller individen och ingen annan. Trots allt är de flesta försäkringar personliga: du kan inte låta din olycksfallsförsäkring betala ersättning till din fru för att hon skadar sig. Vad ditt resonemang om förpliktelser har med den saken att göra kan jag inte se.

  Men jag håller ju med dig i sak: jag vill inte heller att föräldraförsäkringen kvoteras. Det jag ville var för det första att påpeka att den inte införts med tanke på barnet (varför man måste vara lite försiktig när man hävdar "den är till för barnets bästa" som argument), och för det andra att med ett synsätt där föräldraförsäkringen är till för den person som blir förälder är det absolut inget självklart med att den ena personens försäkringsskydd ska kunna överlåtas på någon annan. Det är sådana saker som är bra att vara medveten om i diskussionen.

  SvaraRadera
 4. Jo, du har en poäng.

  Det är kanske mer fruktbart att resonera utifrån att barnet är förmånstagaren.

  SvaraRadera