fredag 26 mars 2010

Tillväxt och utsläppsminskning

Jag har, av rent vetenskapliga skäl, svårt att uppröras av koldioxidutsläpp. Tungmetaller, aromater, partiklar, mm är vad jag av rent vetenskapliga skäl oroar mig för.

Men visst, minskade utsläpp av det förstnämnda leder gärna till minskade utsläpp av de riktiga miljöfarorna, så på så sätt är många gånger det som lanseras som "klimatsmart" på samma gång faktiskt miljövänligt på riktigt.

Det finns tomtar som tror att ökad tillväxt alltid leder till mer och mer utsläpp. Men så finns det en verklighet där det förhåller sig precis tvärtom. Ökad tillväxt leder till minskade utsläpp.

Och det är inte så konstigt när man tänker på det. Tillväxt är inte att glufsa i sig mer. Tillväxt handlar om att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt.

Mina tre bilar har varit en Opel från 1987, en Volvo från 1994 samt en Skoda från 2009. Skodan drar ungefär hälften av vad de övriga drar. Jag kommer alltså dubbelt så långt på ett fat råolja nu än för 10 år sedan. Och jag släpper på vägen ut mycket mycket mindre skit än vad jag gjorde med Opeln.

Samma utveckling har alla andra bilägare och resten av samhället genomgått. Inte bara när det gäller bilar utan när det gäller nästan allt: uppvärmingsteknik, elproduktion (även om där har utvecklingen inte gått lika snabbt, så hårt reglerat som det är).

Svaret på frågan vem som har den ekologiskt mest hållbara livsstilen per capita: västerlänningen eller valfri annan person, är och förblir västerlänningen. Utveckling, frihet, uppfinningsrikedom, marknadsekonomi och kapitalism tar oss steg för steg mot en bättre värld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar