fredag 12 mars 2010

Fattiga mammor allt rikare

Kan vi inte helt enkelt sluta mäta "fattigdom" med relativa mått? Alltså börja säga att man är fattig om man har för lite, istället för som nu säga att man är fattig om man har mindre än andra?

Med relativa fattigdomsmått, kan man nämligen säga att ensamma mammor har blivit fattigare, när de i själva verket blivit rikare, och till och med under åren 2006-2007 varit de som fått den största inkomstökningen!

Hur hänger det ihop? Jo, alla har blivit rikare. Så gränsen för vad som räknas som "fattigdom" har helt enkelt ökat.

Resultatet av en politik som gjort människor rikare och friare, leder alltså till att fattigdomsgränsen flyttas upp, så att det ser ut som om folk blir fattigare, när de i själva verket blir rikare.

Medan politiken under förra mandatperioden inte ledde till att medianinkomsten (och därigenom fattigdomsgränsen) ökade. Och eftersom gränsen inte flyttades, så blev inte fler människor "fattigare". En politik som inte gjorde oss rika ser bättre ut än en politik som gör oss rika.

Det är inte klokt.

Läs här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar