lördag 27 mars 2010

Lästips: Heinö om Bjästa och hederskultur

Har inte grävt något djupare i tragiken i Bjästa. Men tillräckligt för att ge Andreas Johansson-Heinö rätt: Nej, det är inte fråga om hederskultur. Hederskulturbegreppet urvattnas om vi använder det om fel saker. Precis som talibanernas förtryck undervärderas om man påstår att "det är samma förtryck här som där".

Det är inte gemensamma nämnare hos offren (t ex att de är kvinnor) som avgör vad för slags förtryck det är fråga om. Jag skulle på det hela taget vara glad om vi slutade leta efter orsaker hos offret. Det är bevekelsegrunderna hos förövarna som avgör vad det är för slags förtryck, och därmed anger hur vi bäst bekämpar det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar