måndag 1 mars 2010

Lästips: HAX och This is England 2

HAX berättar om ett lagförslag i Storbritannien som skulle kunna göra det förbjudet att fotografera poliser.

Hallå, alla, kom ihåg dessa väldigt enkla saker:

1) Polisens mandat att använda våld är ett mandat de fått av oss medborgare. Vi har redan från början rätt att freda oss med våld. Men denna våldsmakt lägger vi i händerna på en utbildad kår, för att vi ska slippa ett samhälle med allas krig mot alla. Vi vill ha ett samhälle med totalt sett mindre våld och tvång. Därför har vi poliser och militärer. Men polis och militär har ingen annan makt än den vi valt att lägga i deras händer! Makten är vår från början, och den förblir vår, även när vi delegerar delar av den.

2) Eftersom makt korrumperar, är det viktigt att vi medborgare har kontrollinstitutioner som granskar hur makten utövas, och som har förmågan att avsätta korrumperade makthavare. Det gäller inte minst tjänstemän i våldsapparaten. Till exempel korrupta byråkrater, men också poliser som missköter sig. Rätten att tillgripa våld är uppenbarligen något som frestar till maktmissbruk.

3) Våra kontrollinstitutioner är i dagsläget svaga. Poliser utreder sina brottsmisstänkta kolleger, åklagare tar inte upp fall emot poliser, och domstolar värdesätter slentrianmässigt polisers vittnesbörd som betydligt mer trovärdiga än andra. Detta visar sig i en väldigt låg andel dömda polismän, jämfört med antalet anmälningar och vittnesmål om incidenter.

4( Eftersom demokratins institutioner alltid kommer att vara svaga, så finns det en yttersta kontrollinstans: den fria opinionsbildningen. Man får bedriva journalistik, dvs rapportera om sådant som händer. Inte bara en utvald klick, utan alla har den rätten att informera sig om vad som händer, och informera andra om vad som hänt.

Vad händer med en demokrati som inskränker medborgarens rätt att dokumentera och informera om övergrepp som begås av maktens tjänstemän?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar